"DET TABTE PARADIS"

Udkom 26.6.2010 - 340 sider

Isbn.nr.:978-87-91564-04-8

"Det tabte paradis" er anden del af Ann Bildes anmelderroste spændingsserie om freelancefotografen Salome.

Romanen handler om flugt, hjemløshed og tab af identitet, men den beskriver samtidig Vadehavets maritime historie. Det er således en roman om menneskers tab og vestkystens tab af det maritime.

Tønder mistede sin maritime status, fordi menneskene måtte bygge diger for at beskytte sig mod
altødelæggende stormfloder. Ribe mistede sin på grund af pesten og Svenskekrigene og Rømø på grund af Napoleonskrigen, hvor englænderne brændte øens skibe.
 
Fanø mistede ikke sin maritime status som følge af naturkatastrofer, pest eller krig. Fanø mistede sin søfart fredag den 4. juni 2004, da den konservative erhvervsminister Bendt Bendtsen over en frokost på sit ministerkontor traf ”en ministerbeslutning”. Med ét pennestrøg lukkede han Fanø Navigationsskole, Fanø Søfartsskole og Danish Offshore School Fanø samt Esbjerg Maskinmesterskole. Til sammen var de kendt som MUV og var ifølge Søfartsstyrelsen landets ubestridt bedste. Alligevel gav Bendt Bendtsen sit valgområde i Svendborg og på Ærø monopol på at uddanne danske skibsofficerer – og dermed havde Vadehavet tabt sin søfartskultur. Det er en kultur, der er så unik, at den burde stå på UNESCOs verdenskulturarvsliste.

Det er denne virkelighed, der er udgangspunkt for spændingsromanen Det tabte paradis.