MUV-AFFÆREN
– Bendt Bendtsens torpedo mod Fanø
120 sider,
1. oplag er på 2.000 eks.
 
Udkom 6.1.2006
ISBN
87-91564-02-6

 

Fanø har været søfartens ø gennem mange, mange hundreder af år. Men efter Bendt Bendtsen reddede Ærøs maritime skoler i år 2000, blev han erhvervsminister og lukkede alle Fanøs maritime skoler, MUV, 4.6.2004. Det betyder bl.a., at Fanø er gået fra at være en af landets rigeste til at være en af landets fattigste kommuner, befolkningstallet og huspriserne falder, og der er nedgang i øens butikker, kroer, hoteller osv.

Det står at læse i dokumentarbogen ”MUV-AFFÆREN - Bendt Bendtsens torpedo mod Fanø”, som journalist og forfatter Ann Bilde udgav den 6. januar 2006 på forlaget-freja.dk.
Bogen beskriver, hvordan Bendt Bendtsen den 14. januar 2000 demonstrerer foran sin arbejdsplads Christiansborg og redder Marstal Navigationsskole. Ikke fordi søfartserhvervet har brug for skolen, som er landets mindste. Men fordi lukningen vil være ”en torpedo ind i øsamfundet”, og fordi Ærø er en gammel søfarts-ø og har brug for søfarten.
Ved folketingsvalget i november 2000 tredobler Bendt Bendtsens fynske vælgere hans stemmetal. VK-regeringen tager over, og Bendt Bendtsen bliver økonomi- og erhvervsminister - og lukker Fanøs maritime skoler, MUV, som er landets næststørste.
Hermed sender Bendt Bendtsen en torpedo mod Fanø og sænker øens flagskib - søfarten. Det gør han ikke gennem en offentlig debat eller høringsproces, sådan som hans forgængere har gjort det. Det gør han i kraft af det, han selv kalder for ”hulemøder” og strenge ordrer på at holde tæt.
Undervejs fører han Folketinget, erhvervsudvalget, søfartserhvervet, offentligheden og pressen bag lyset. Han holder også regeringspartneren Venstres erhvervsordfører Kim Andersen, som ikke vil lukke MUV, udenfor. Ved hjælp af Søfartsstyrelsens fabrikerede ”facts” bliver Kim Andersen dog overtalt til at lukke MUV. Men så vil Søfartsstyrelsen alligevel redde MUV, fordi rederierne melder om stigende aktivitet, og at søgningen til de maritime uddannelser endelig stiger.
Men også det sidder Bendt Bendtsen overhørig, og den 3. juni 2004 efter kl. 22.19 om aftenen sender han reform af de maritime uddannelser ud til 4 af Folketingets Erhvervsudvalgs 17 medlemmer – det udvalg der har ansvaret for de maritime uddannelser. Næste dag kl. 12 lukker de - over en frokost med Bendt Bendtsen - mange hundreder af års søfart på Fanø med en administrativ beslutning.
Og det på trods af at søfartserhvervet har brug for MUV. Og på trods af at MUV ifølge Søfartsstyrelsen er landets bedste maritime skole, og på trods af at MUV bedst lever op til målene i Søfartspolitisk Vækststrategi - den strategi der skal sikre dansk søfart succes også i fremtiden.
I 2005 henter søfartserhvervet ikke mindre end 160 mia. kroner til landet, men rederierne mangler søfolk og kommer til at mangle endnu flere, fordi de er i gang med historiens største udbygning af handelsflåden. I 2005 har rederierne 200 nybygninger til en samlet værdi af 70 mia. kr. undervejs.
 
120 sider,
1. oplag er på 2.000 eks.
Udkom 6.1.2006
ISBN 87-91564-02-6